tkk fbObčianske združenie Vzdelávanie umením – EduArt, v spolupráci s partnermi, medzi ktorých patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku, organizuje v dňoch 29. apríla – 5. mája TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ KULTÚRY. Aj tento rok sa môžeme tešiť na mozaiku podujatí, ktoré spája spoločný cieľ, láska a úcta k hodnotám, osobám či miestam, ktoré spájajú kresťanstvo s Ružomberkom.

 

Otvorenie Týždňa kresťanskej kultúry (TKK) bude v pondelok, 29. apríla o 16. hod. v ružomberskej synagóge, kde sa uskutoční vyhlásenie výsledkov a vernisáž víťazných diel fotografickej súťaže „Svet očami viery“.

Podobnú tvorivú symbiózu, tentokrát vo výtvarnom umení, ponúkne v utorok, 30. apríla o 14.00 hod., vernisáž výstavy významného slovenského výtvarníka, Jozefa Vydrnáka, s názvom „Slovo v obraze – Obraz v slove“. Výstava bude inštalovaná v budove Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity a predstavuje celkom osobitú grafickú tvorbu autora.

 

V rovnakom čase, na rovnakom mieste predstaví autor pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila edukačný, cezhraničný projekt „Misia v kontextoch a súvislostiach“ – sakrálne kultúrne pamiatky 9.-12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji“.

 

V podvečer toho istého dňa, v utorok o 17.00 hod., ponúkne program TKK komentovanú prehliadku farského Kostola sv. Ondreja, s názvom „Farský kostol trochu inak“. Sakrálnymi dielami a objektom kostola bude sprevádzať archeológ a historik umenia Michal Čajka.

 

Už tradičnou „zastávkou“ či „pilierom“ TKK je aj ekumenická bohoslužba, ktorá sa uskutoční v evanjelickom kostole a. v. vo štvrtok, 2. mája o 18.00 hod., pod názvom „Stretnutie nad Božím slovom“.

 

V piatok, 3. mája o 14.00 hod., v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity predstaví teológ Branislav Kľuska, v kontinuite s predošlými podujatiami, zamyslenia o textoch zo Starého a Nového zákona, v komunikácii s kolorovanými kresbami Vincenta Hložníka.

 

Vyvrcholením TKK bude aj tento rok koncert v synagóge, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 5. mája o 18.00 hod. Koncert s názvom „Májové nokturno“ bude venovaný životnému jubileu ružomberského rodáka Pavla Kršku. V programe bude uvedený výber z autorových vokálnych a inštrumentálnych diel v podaní pedagógov a študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, a tiež pedagógov a žiakov ZUŠ Ľudovíta Fullu a pozvaných hostí.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2