adr 5Na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) boli začiatkom apríla umiestnené tri automatické externé defibrilátory (AED). Pri výskyte náhlej udalosti spojenej s reálnou alebo predpokladanou zástavou srdca je AED pripravené na Pedagogickej fakulte (PF KU), v Univerzitnej knižnici (UK KU) na Hrabovskej ceste a na Fakulte zdravotníctva (FZ KU) na Námestí A. Hlinku.

 

Podľa prorektorky pre vzdelávanie Mariany Magerčiakovej boli prístroje situované do najfrekventovanejších priestorov KU. V prípade potreby ich budú môcť využiť aj obyvatelia Ružomberka. „AED je k dispozícii na použitie v naliehavých situáciách spojených so zlyhávaním srdca u kohokoľvek aj v okolí ich umiestnenia, a teda nielen v priestoroch našej univerzity,“ vysvetlila prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková.

 

KU je jedným z najväčších zamestnávateľov v meste Ružomberok. V jej priestoroch sa okrem zamestnancov pohybuje veľa študentov, vrátane tých so špecifickými potrebami, a tiež poslucháčov Univerzity tretieho veku. Hlavným dôvodom pre zakúpenie AED bolo podľa prorektorky pre vzdelávanie zvyšovanie možnosti, ako v prípade potreby pomôcť pri poskytovaní prvej pomoci. „V kontexte štatistických ukazovateľov, ktoré hovoria o kardiovaskulárnych ochoreniach ako o najčastejších ochoreniach z hľadiska morbidity aj mortality, má význam zlepšovať prostredie našej univerzity aj s ohľadom na záchranu života,“ ozrejmila Magerčiaková.

 

adr

 

Zamestnanci PF KU, FZ KU, Ubytovacích a stravovacích zariadení KU, Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka a Univerzitnej knižnice prešli školeniami na obsluhu prístroja. Realizovala ich Mariana Magerčiaková, kvalifikovaná inštruktorka laickej prvej pomoci, a prodekan pre vzdelávanie FZ KU Imrich Andrási, profesionálny záchranár. „Ozrejmili sme si pravidlá prvej pomoci, ktoré by mali ovládať asi všetci. Len iné je, keď sa človek ocitne v konkrétnej situácii. Vtedy musí nejakým spôsobom pružne reagovať a hneď sa rozhodnúť čo robiť a práve v tomto je veľmi pomocný tento prístroj,“ povedala vedúca Univerzitnej knižnice Katarína Matušková. Na základe pozitívnych skúseností zo školení k obsluhe AED by školenie malo byť v blízkej budúcnosti rozšírené aj o kurzy poskytovania prvej pomoci, ktoré zabezpečí FZ KU. Zamestnanci KU si tak budú môcť aj prakticky precvičiť kardiopulmonálnu resuscitáciu a ďalšie výkony realizované pri poskytovaní laickej prvej pomoci.

 

Vedenie univerzity plánuje v spolupráci s Poradenským centrom KU umiestniť ešte ďalšie dva AED na detašované pracovisko PF KU Inštitút Juraja Páleša v Levoči a Teologickú fakultu KU v Košiciach a podľa potreby v ďalšej etape aj na ostatných vybraných súčastiach KU.

 

AED je prenosný prístroj určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Pri náhlych úmrtiach je až v 80 % príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). AED graficky analyzuje dva defibrilovateľné srdcové rytmy (komorová tachykardia, komorová fibrilácia) a vyzve obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných poruchách srdcového rytmu spojených s bezvedomím a zástavou dýchania (apnoe) poskytuje inštrukcie o poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. „Použitie AED má obrovský význam, pretože úspešnosť liečby klesá o 10 % za každú minútu od zastavenia krvného obehu a vzniku bezvedomia. Ak je AED k dispozícii pre laických poskytovateľov prvej pomoci, je možné začať účinnú liečbu oveľa skôr, ako príde na miesto záchranná zdravotná služba,“ dodala na záver prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková.

                                                                                                                  Dominik Veľas

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2