logo emblemDvaja pedagógovia, členovia Európskej akadémie vied a umení (EAVU) v Salzburgu, Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. z Teologickej fakulty KU a doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. z Pedagogickej fakulty KU sa zúčastnili v dňoch 1. a 2. marca 2019 na riadnom zasadnutí EAVU v Salzburgu.

 

Pri osobnom stretnutí s pánom prezidentom a jedným zo zakladateľov EAVU prof. Felixom Ungerom, kardiochirurgom, ktorý ako prvý v Európe vykonal transplantáciu srdca, odovzdali pozdrav zo Slovenska. Súčasťou zasadnutia EAVU bolo sympózium Complexity & Integration in Nature and Society, kde v záveroch sympózia zazneli dôležité a urgentné výzvy na implementáciu etiky a morálky do všetkých metodológii vied.

 

salzburg 2019 fotografia zo stretnutia s prezidentom eavu

Stretnutie pracovníkov KU s prezidentom Európskej akadémie vied a umenia prof. Felixom Ungerom

 

Európska akadémia vied a umení vznikla v roku 1990 na podnet významného rakúskeho kardiochirurga, profesora Felixa Ungera, profesora Nikolausa Lobkowicza a už zosnulého kardinála Franza Königa.

 

Jej cieľom je vytvárať kontakty a prispievať k pokroku vo vede a umení, o čo sa usiluje rozširovaním myšlienok tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. Členovia Akadémie sa venujú aktuálnym spoločenským a vedeckým otázkam na interdisciplinárnych kongresoch, sympóziách a iných celosvetových vedeckým podujatiach.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2