foto1Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v dňoch 6. – 7. mája 2019 konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Musica Mediaeva Liturgica III. zameraná na stredovekú liturgickú hudbu.

 

Ústrednou myšlienkou konferencie bol notovaný misál škandinávskeho pôvodu, ktorý je pod signatúrou Rkp. zv. 387 deponovaný v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili odborníci z Maďarska, Poľska a Slovenska: Miklós István Földváry, Katalin Sabo, Balázs Horváth, Piotr Wisniewski, Eva Veselovská, Rastislav Luz a Adam Sýkora, domácu akademickú obec reprezentoval Rastislav Adamko.

 

Prednášajúci svojimi príspevkami výrazne obohatili doterajšie poznanie uvedeného rukopisu po stránke kodikologickej, liturgickej, obsahovej a tiež hudobno-paleografickej. Ďalším z pozitívnych výsledkov stretnutia bola ponuka na medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti výskumu stredovekej liturgie. Súčasťou stretnutia bola tiež návšteva románskeho kostola v Martinčeku so zachovanými freskami, z ktorých niektoré obsahujú hudobné motívy. Hodnotu tohto medzinárodného stretnutia umocnil svojím vystúpením počas zahájenia konferencie aj renomovaný organista David di Fiore.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2