stretnutie ff 2Dňa 8. mája 2019 sa uskutočnilo celofakultné stretnutie absolventov na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Na univerzitu zavítalo spolu približne 200 ľudí, bývalých študentov i s rodinami, aby sa stretli so svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi.

 

Podujatie uviedli príhovory rektora Katolíckej univerzity, Jaroslava Demka, a dekana Filozofickej fakulty KU, Mareka Babica. Následne dekan fakulty predstavil minulosť, ale tiež aktuálne dianie a výzvy, ktorým inštitúcia čelí. Absolventi sa mohli dozvedieť o najnovších úspechoch súčasných študentov, napr. o prvom mieste žurnalistov v súťaži Štúrovo pero, alebo o podujatiach, ktoré organizuje fakulta, ako napr. filozofická olympiáda.

 

Dekan vyzval účastníkov stretnutia, aby sa registrovali v Klube absolventov FF, čím získajú možnosť byť v bližšom kontakte s fakultou a univerzitou. Tiež ich povzbudil pre šírenie dobrého mena univerzity na pracoviskách a v rodinách.  

 

Po úvodných prezentáciách prebehla moderovaná diskusia s absolventmi, počas ktorej sa o svoje skúsenosti po skončení štúdia podelili Lucia Hrešková, absolventka psychológie, ktorá práve končí doktorandské štúdium klinickej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a je zároveň psychologičkou v Nemocnici na Homolce, Matúš Lux, absolvent učiteľstva dejepisu a anglického jazyka a literatúry, ktorý tieto predmety vyučuje na osemročnom Gymnáziu v Dobšinej a Mária Frisová, absolventka žurnalistiky, pôsobiaca v tlačovej agentúre SITA.

 

stretnutie ff

 

Program pokračoval neformálnymi rozhovormi pri občerstvení a následnými stretnutiami s členmi jednotlivých katedier. Účastníci si tiež mohli prezrieť priestory fakulty, univerzity a absolvovať prehliadku univerzitnej knižnice.

 

stretnutie ff 2

 

Absolventi si pochvaľovali hlavne možnosť stretnúť sa po rokoch a priateľskú atmosféru podujatia. Ako uviedol dekan filozofickej fakulty: „Naším najväčším bohatstvom sú ľudia a dobré vzťahy. Stojí za to investovať do nich čas aj energiu, pretože nič nie je krajšie, ako tešiť sa zo vzájomných úspechov.“

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2