promocie utvV priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. júna 2019 uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku (UTV) v akademickom roku 2018/2019.

 

Vzdelávanie na UTV v Ružomberku v tomto roku úspešne ukončilo 10 poslucháčov vo vzdelávacom programe Kresťanská kultúra, 16 poslucháčov vo vzdelávacom programe Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie a 12 poslucháčov vo vzdelávacom programe Filozoficko-teologické základy na Teologickej fakulte KU v Košiciach.

 

UTV na KU v Ružomberku v akademickom roku 2018/2019 navštevovalo celkom 171 poslucháčov, z toho 50 na TF KU v Košiciach. V Ružomberku mali záujemcovia o UTV možnosť študovať 3 vzdelávacie programy: Spoznávame Sväté písmo, Kresťanská kultúra a Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie.

 

promocie ruzomberok 13.6.2019 089 foto

 

Veľmi nás teší záujem o vzdelávanie na UTV v rámci našej univerzity. Potenciálnym uchádzačom o UTV ponúkame v nasledujúcom akademickom roku vzdelávanie v nových vzdelávacích programoch, a to v Ružomberku konkrétne 3-ročný vzdelávací program: Príroda a človek, a 1-ročné vzdelávacie programy: Tajomstvo svätej omše, Anglický jazyk pre seniorov – pútavo a tvorivo, Digitálne technológie. Od prvého ročníka otvárame opäť 3-ročný vzdelávací program: Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie. Na Teologickej fakulte v Košiciach pokračuje aj v nasledujúcom akademickom roku 3-ročný vzdelávací program: Filozoficko-teologické základy. Vzdelávanie pre seniorov rozširujeme aj na Detašované pracovisko PF KU v Poprade, a to konkrétne v dvoch 3-ročných vzdelávacích programoch: Prienik ekonómie a teológie a Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie. Všetky potrebné informácie o UTV na KU v akademickom roku 2019/2020 budú čoskoro dostupné na internetovej stránke www.ku.sk“ povedala prorektorka pre vzdelávanie na KU Mariana Magerčiaková.

 

Poslaním UTV je zabezpečiť celoživotné vzdelávanie občanov v súlade s Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014-2020 a koncepciou ďalšieho vzdelávania v SR, rozvíjať osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu a sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti.

 

Foto: Vladimír Škuta, ml.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2