zahranicni studenti na kuNajvyužívanejším programom pre zahraničné vzdelávacie pobyty na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) je program Erasmus+. Okrem vysielania študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov na zahraničné vysokoškolské inštitúcie, univerzita každoročne prijíma aj poslucháčov a pracovníkov zo zahraničia.

 

KU má podpísané zmluvy na výmenné mobility v rámci programu Erasmus+ s viac ako 110 zahraničnými partnermi. V akademickom roku 2018/2019 svoju mobilitu úspešne ukončilo 44 zahraničných študentov programu Erasmus+, čo predstavuje 30 % nárast v počte prijatých poslucháčov tohto programu oproti uplynulému obdobiu.

 

Najviac poslucháčov (26) študovalo na Filozofickej fakulte KU. Fakulta zdravotníctva KU a Pedagogická fakulta KU zabezpečili zahraničným uchádzačom pracovnú stáž v rámci tohto programu.

 

Zahraniční kolegovia a študenti obohatili akademický život našej univerzity. Mobility programu Erasmus+ prispeli k rozvoju kritického myslenia a samostatnosti študentov, posilnili ďalší vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický rast zamestnancov“, hovorí poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility M. Kozová.

 

orientation days 2019

Zanhraniční študenti počas Orentatin Days.

 

Prichádzajúcich zahraničných študentov sa KU snaží začleniť medzi členov akademickej obce, a to prostredníctvom rôznych kultúrno-adaptačných podujatí organizovaných pred začiatkom každého semestra i počas neho a rozširovaním ponuky predmetov v cudzích jazykoch.

 

Dlhodobo najviac zahraničných študentov prichádza z Poľska, Česka, ale aj z Francúzska, Talianska, Španielska a Lotyšska. Zapojením sa do projektov Erasmus+ KA107 (spolupráca s partnerskými krajinami) univerzita rozšírila svoje partnerstvá a zvýšila počty mobilít. Spoľahlivých partnerov našla na univerzitách v Albánsku, Gruzínsku, Jordánsku, Rusku, Srbsku a na Ukrajine.

 

zahranicne studentky

Zahraniční študenti počas vyučovania na FF KU.

 

Vždy som chcela žiť a študovať v inej krajine. Som veľmi rada, že som mohla študovať na KU, pretože to pre mňa bola vzácna skúsenosť, užitočná pre moju budúcu kariéru. Ružomberok som si zamilovala pre krásnu prírodu a históriu. Verím, že sa sem vrátim, aby som navštívila svojich nových priateľov,“ spomína na svoj študijný pobyt Elena Stepicheva, študentka anglického jazyka z moskovskej Peoples' Friendship University.

 

Cieľom projektov Erasmus+ je rozvíjať akademickú spoluprácu, modernizovať pracovné prostredie univerzít, lepšie pripraviť absolventov univerzít pre domáci i medzinárodný trh práce. Vyúčtovania projektov KU potvrdzujú vyrovnaný rozpočet a už niekoľko jej projektov bolo Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zaradených medzi príklady dobrej praxe.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2