velvyslanec ruska na kuKatolícka univerzita v Ružomberku privítala dňa 25. júna 2019 na svojej akademickej pôde mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku, kariérneho diplomata a bývalého námestníka ministra zahraničných vecí Ruska Dr. Alexeja Leonidoviča Fedotova, ktorého sprevádzali Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. – spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Anna Novgorodová z oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce.

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku rokoval s veľvyslancom o možnostiach rozvíjania vzájomnej spolupráce na poli vedy a vzdelávania, možnostiach kontaktov s univerzitami a vysokými školami v Ruskej federácii.

 

Pán veľvyslanec vysoko ocenil prínos Katolíckej univerzity k prehlbovaniu vzťahov medzi obidvomi národmi, keďže na Pedagogickej fakulte KU je etablovaný Ústav rusko – slovenských kultúrnych štúdií, ktorý vedie prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

 

Následne si A. Fedotov prezrel priestory Univerzitnej knižnice (UK) so stálou expozíciou obrazov prof. Vincenta Hložníka a zúčastnil sa ďalších podujatí v UK - módnej prehliadky z tvorby študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku - odborov Odevný dizajn a Scénická a kostýmová tvorba, pod vedením učiteliek Mgr. Art. Slavomíry Vlasovej a Mgr. Andrei Némethovej a derniéry Výstavy Fotoklubu 1924 pri príležitosti 95. výročia jeho vzniku, ktorú odprezentoval jeho predseda Štefan Ižo. Zúčastnil sa aj stretnutia s učiteľmi ruského jazyka z celého Slovenska, ktoré zorganizovala v priestoroch UK, v časti fondu ruskej literatúry Asociácia rusistov Slovenska a Ústav rusko – slovenských kultúrnych štúdií, ktoré vedie prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. z KU v Ružomberku.

 

velvyslanec ruska na ku 2

 

Nasledovalo literárne podujatie Rendezvous. Do kresiel, pod taktovkou organizátora a moderátora Ing. Radislava Kenderu, PhD. zasadli mimoriadne vzácny hostia. V ojedinelom projekte v rámci Slovenska sa predstavili. Dr. Alexej Leonidovič Fedotov – J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, kariérny diplomat, bývalý námestník ministra zahraničných vecí Ruska, ďalej Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. – spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a prezidentka Asociácie rusistov Slovenska prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. Súčasťou predmetného Rendezvous bolo premietanie filmu Dušan Makovický v tieni Leva Nikolajeviča Tolstého.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2