andrasiOd začiatku akad. roka 2019/2020 prebral na KU v Ružomberku agendu zahraničných vzťahov poverený prorektor Ing. Mgr. Imrich Andrási.

 

Imrich Andrási absolvoval strednú zdravotnícku školu, ktorú ukončil maturitnou skúškou s diplomom zdravotná sestra. Je absolventom Magisterského štúdia Ostravskej univerzity v Ostrave, Lekárskej fakulty, kde vyštudoval Špecializáciu v zdravotníctve intenzívni péče. Taktiež má ukončené VŠ vzdelanie na Žilinskej univerzite, Fakulte špeciálneho inžinierstva – Záchranné služby a krízový manažment. Má ukončené aj bakalárske štúdium Urgentná zdravotná starostlivosť na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Špecializáciu má z manažmentu v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

 

Aktuálne je v 4. ročníku PhD. štúdia na vysokej škole Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a v 3. ročníku MPH štúdia na Trnavskej univerzite. Uvedené štúdia plánuje ukončiť v akademickom roku 2019-2020.

 

Pedagogickej činnosti sa začal venovať v roku 2008-2009, kedy vyučoval na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach predmet Záchranná služba. Od roku 2010 pracuje na KU v Ružomberku, Fakulte zdravotníctva, Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti. Začínal ako lektor v rokoch 2010-2012, asistent a tajomník katedry v rokoch 2013-2017. Od akademického roku 2017 je prodekanom pre výchovu a vzdelávanie. Venuje sa ako inštruktor Prvej pomoci výučbe Kurzov Prvej pomoci a neodkladnej podpory životných funkcií.

 

Od roku 2016 pracuje na 10% úväzok v ÚVN SNP Ružomberok FN ako zdravotnícky záchranár – oddelenie urgentného príjmu. zdravotná sestra - JIS Neurochirurgického oddelenia, aktuálne v útlme pre povinnosti prodekana. Po absolvovaní SZŠ v Poprade pracoval ako zdravotná sestra a záchranár v nemocnici Poprad. Súbežne vykonával prácu na leteckej záchrannej službe v Poprade a Banskej Bystrici ako vedúci staníc a záchranár do roku 2007. Dva roky pôsobil ako produktový manažér vo farmaceutickej firme Inforama a.s. V rokoch 2008-2010 pracoval na pozícii manažéra pre vzdelávania v Záchrannej službe Košice. V rokoch 2010 až 2012 súbežne už aj s prácou pedagóga na KU, pracoval ako zdravotnícky záchranár v Nemocnici Poprad a inštruktor kurzov Prvej pomoci pre firmu RZP a.s. Trenčín.

 

Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií, tretia je vo finalizácii. Ďalej je spoluautorom 8 vysokoškolských učebníc. Všetky sú určené pre zdravotníckych záchranárov a nelekárske zdravotnícke odbory z toho 6 vydaných v zahraničí. Je autor alebo spoluautor 34 vedeckých a odborných článkov. Z toho 15 v zahraničných časopisoch. 3 články má v databáze W.o.S.

 

Aktuálne je zástupcom hlavného riešiteľa v KEGA projekte Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook a multimediálne DVD a spoluriešiteľ KEGA projektu Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe. Do tretica je hlavným riešiteľom univerzitného rozvojového projektu na udržanie dlhodobého zámeru KU. V minulosti bol zapojený v riešiteľskom tíme KEGA projektu Uspokojovanie spirituálnych potrieb zomierajúcich pacientov z pohľadu pracovníkov v zdravotníctve z hľadiska praxe (2013-2015) a zahraničného projektu Fundation of  European Economic Interest Grouping, Brusel, 2013 Project title: Quality of cardiopulmonary resuscitation education in nursing and paramedic stuff. Zúčastnil sa 8 zahraničných pobytov rámci Erasmus+ v Riga, Maribor, Kielce, Rzeszów, Krakow, Brno, Plzeň, Jihlava.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU