tf dekanV utorok 1. októbra 2019 v Košiciach slávnostne inaugurovali nového dekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. Program sa začal svätou omšou v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU.

 

Po skončení svätej omše sa akademická obec zhromaždila v Aule svätých košických mučeníkov, kde sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do úradu dekana Teologickej fakulty (TF) za prítomnosti vzácnych hostí: dekanov a prodekanov fakúlt KU, predstaviteľov slovenských vysokých škôl, zástupcov štátnej správy, samosprávy a priateľov fakulty.

 

tf dekan 2

 

Menovací dekrét novému dekanovi odovzdal rektor KU, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Nový dekan na slávnostnom podujatí povedal: „Teologická fakulta v Košiciach bola založená k zbožnosti a vzdelanosti a snaží sa spájať rozum so srdcom. Nadväzujeme preto na dávnu tradíciu vysokého školstva, ktorú po stáročia sprostredkovávala Cirkev. Aj naša Katolícka univerzita, a v nej aj Teologická fakulta so svojimi pracoviskami, chce teda vnášať duchovný rozmer do tohto sveta. Teologická fakulta je predovšetkým miestom vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Preto hodnoty, na ktoré sa chcem zamerať aj v jej ďalšej vízii sú: hľadať pravdu a podeliť sa s ňou; podporovať poznanie prostredníctvom vzdelávania, výskumu a publikácií pedagógov TF a tak slúžiť rozvoju človeka; pracovať pre spoločný cieľ na fakulte všetkých zúčastnených a najmä pracovať zodpovedne a konať dobro s najlepším úmyslom.“

 

V súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a podľa Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku Akademický senát TF KU vyhlásil dňa 28. februára 2019 voľby kandidáta na funkciu dekana TF KU. Vo voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 26. apríla 2019, bol zvolený doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Voľbu senátu potvrdil veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Dňa 15. júla 2019 Kongregácia pre katolícku výchovu vo Vatikáne potvrdila nomináciu doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. za dekana TF KU a následne rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 30.09.2019 vymenoval menovaného za dekana.

 

Informoval: Lukáš Sekerák, dekanát TF KU
Foto: Lukáš Sekerák

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2