stretnutie so studentmiDňa 21. novembra 2019 sa v priestoroch rektorátu KU uskutočnilo stretnutie rektora KU, doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. so študentmi, zástupcami fakultných senátov.

 

Rektor KU a prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility Ing. Mgr. Imrich Andrási študentov oboznámili s aktuálnym dianím v oblasti štandardov, akreditácie vzdelávacích programov, ale aj pripravovanými aktivitami v rámci výročia 20. rokov univerzity. Zároveň študentov vyzvali k užšej spolupráci a pri navrhovaní podnetov, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu kvality štúdia a života na KU v Ružomberku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2