T2K 4475Dňa 26. novembra 2019 sa v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo celouniverzitné stretnutie zamestnancov KU na ktorom boli diskutované témy týkajúce sa štandardov a kvality vzdelávania na vysokých školách. Súčasťou programu bolo aj predstavenie plánovaného programu osláv 20. výročia KU v Ružomberku.

 

Úvodný príspevok stretnutia odznel z úst prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, prof. Dr.h.c. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., ktorý sa snažil predstaviť súčasný stav v oblasti vzniknutých konzorcií univerzít na Slovensku, ale venoval sa najmä štandardom týkajúcim sa pripravovanej novej akreditácii študijných odborov na vysokých školách. Na túto problematiku nadviazal vo svojom príhovore aj rektor KU v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc..

 

 

T2K 4467

 

 

Súčasný ekonomický stav KU v Ružomberku vo svojej analýze predstavil kvestor KU RNDr. Daniel Macko, CSc. a pripravovaný program udalostí a podujatí pri príležitosti 20. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku odprezentovala PhDr, Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., prorektorka KU pre vzdelávanie.

 

T2K 4464

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2