dekan FF Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko za účasti Veľkého kancelára KU počas zasadnutia kolégia rektora 14. januára 2020 v Košiciach odovzdal menovací dekrét novému dekanovi Filozofickej fakulty KU Marekovi Babicovi.

 

Akademický senát FF KU v Ružomberku 4. decembra 2019 jednohlasne zvolil kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU J. E. Mons. Bernard Bober dal súhlas k vymenovaniu do funkcie. Marek Babic bol dekanom fakulty i počas predchádzajúceho obdobia (2015 – 2019) a jeho druhé štvorročné funkčné obdobie sa začalo 22. decembra 2019. Ostatné obdobie na FF KU charakterizovala personálna a finančná stabilizácia, podpora prístupu orientovaného na študenta a internacionalizácia. V nasledujúcom období možno očakávať výzvy súvisiace s uplatňovaním nových akreditačných štandardov a skvalitňovaním vzdelávania aj výskumu realizovaného na fakulte.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2