stretnutie Poradenske2Dňa 28. januára 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo v spolupráci s jednotlivými Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), výchovných a kariérových poradcov stredných škôl, školských psychológov a odborných zamestnancov CPPPaP Žilinského kraja pracovné stretnutie o možnostiach vzdelávania na Katolíckej univerzite.

 

Súčasťou stretnutia boli viaceré zaujímavé prednášky o možnostiach štúdia pre študentov SŠ, študentov so špecifickými potrebami, ako aj možnosti ďalšieho vzdelávania stredoškoslkých pedagógov. Praktickou súčasťou stretnutia boli ukážky techník kariérového poradenstva pre stredoškolákov s názvom Kariérové idey a tiež krátka exkurzia v Univerzitnej knižnici KU a Poradenskom centre KU.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2