srk logo1Bratislava, 2. apríla 2020  - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa stretol so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a návrhy smerujúce k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

 

Minister informoval o prebiehajúcej príprave návrhov legislatívnych zmien, ktoré majú zabezpečiť riadny chod vysokých škôl v tejto mimoriadnej situácii. Vyzval prezidenta SRK, aby členom SRK sprostredkoval požiadavku na informovanie akademickej obce a širokej verejnosti o aktuálnych krokoch vysokých škôl a osobitne ohľadne ukončenia ak. roka 2019/2020 a prijímacieho konania prostredníctvom webových sídel a sociálnych sietí.

 

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval ministra o prijatých opatreniach, ktorými vysoké školy flexibilne reagovali na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Vyjadril presvedčenie o potrebe koordinovanej činnosti medzi SRK a ministerstvom v oblasti úpravy legislatívy a financovania vysokých škôl. Prioritou vysokých škôl v súčasnej situácii je zabezpečiť možnosť absolvovať skúšky dištančnou formou, aby študenti posledných ročníkov mohli ukončiť štúdium do 31. augusta 2020 a tiež sfunkčnenie akademických orgánov. SRK preto požiadala ministra prioritne:

  • Upraviť povinnosti fyzickej a kolektívnej účasti členov komisií, študentov a uchádzačov a prípadne aj verejnosti pri prijímacích skúškach, štátnych skúškach, rigoróznych skúškach, dizertačných skúškach, obhajobách záverečných a dizertačných prác, ako aj v habilitačnom a inauguračnom konaní (verejný charakter) v zákone o vysokých školách.
  • Upraviť organizáciu volieb akademických orgánov vysokých škôl alebo predĺžiť ich mandát počas obdobia mimoriadnej situácie. Doplniť možnosť rokovania a rozhodovania aj dištančnou formou pri kolektívnom prijímaní rozhodnutí akademických orgánov.
  • Upraviť zákonmi viazané a povinné lehoty alebo termíny na preklenutie mimoriadnej situácie.

SRK upozornila aj na ďalšie problémy a predovšetkým na finančné výpadky v hospodárení vysokých škôl. Základná požiadavka SRK v súčasnej situácii je zachovať výšku dotácie vysokých škôl. SRK tiež požiadala ministra, aby boli prijímané kompenzačné-ekonomické opatrenia vztiahnuté aj na vysoké školy z dôvodu výpadku príjmov zo stravovania a ubytovania a z ďalej podnikateľskej činnosti. Ministra školstva upozornila na potrebu novelizácie zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

 

Minister školstva sa so zástupcami rektorov dohodol na urýchlenom prijatí návrhov, ktoré budú po vzájomnej konzultácii predložené na rokovanie vlády SR a do Národnej rady SR v zrýchlenom konaní.

 

Zdroj: ww.srk.sk

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU