web covid19Osoby prichádzajúce z menej rizikových krajín nemusia absolvovať test na prítomnosť COVID-19, rovnako tak nemusia zostať v domácej izolácii. Ak sa však u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

 

Príchod na Slovensko z rizikových krajín

Ak prichádzate na Slovensko a niekedy počas 14-dní pred príchodom ste navštívili krajinu nenachádzajúcu sa na zozname menej rizikových krajín, po príchode na Slovensko:

 

(1) musíte sa zaregistrovať cez tento formulár;

 

(2) musíte sa okamžite presunúť do domácej izolácie;

 

(3) musíte sa  bezodkladne nahlásiť telefonicky alebo emailom na miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice) a najskôr v 5. deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID-19 (miesto a dátum testovania určí RÚVZ).

 

RÚVZ Liptovský Mikuláš (pre Ružomberok): t. č. +421 903 550 420 a email lm.oe@uvzsr.sk

RÚVZ Poprad (pre Poprad, Levoču): t. č. +421 52 41 807 38, +421 41 807 52 a email pp.pompova@uvzsr.sk, pp.epi@uvzsr.sk

 

(4) Ak je výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa končí. Ak je výsledok testu pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi príslušného RÚVZ.

 

 

Upozorňujeme, že zoznam bezpečných krajín sa môže meniť. AKTUÁLNE INFORMÁCIE sú pravidelne aktualizované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

Nájdete tu informácie k aktuálnym zmenám v jednotlivých krajinách, ako aj o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach vstupu do jednotlivých krajín.

Tieto informácie nájdete aj na špecializovanom portáli Európskej únie

 

Upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie a naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

 

KU sa snaží zabezpečiť čo najprísnejšie hygienické štandardy a prosí všetkých študentov, zamestnancov i návštevníkov, aby tieto opatrenia (dezinfekcia rúk pri vstupe do každej budovy, nosenie rúška v interioroch, odstup a pod.) dodržiavali.

 

Informačný servis pre študentov a zamestnancov KU ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19:

Rektorát: Radislav Kendera +421 918 337 403;

FF KU: Eugen Zeleňák +421 918 722 036;

PF KU: Markéta Rusnáková +421 918 337 404;

TF KU: Martin Taraj +421 55 6836134;

FZ KU: Anna Lesňáková +421 918 722 172;

Erasmus+: Michaela Moldová Chovancová +421 918 337 411.

 

Domáca izolácia:

 

Študent, ktorý má záujem o domácu izoláciu, je povinný odoslať vyplnený formulár do 28.08.2020. V prípade nevyplnenia a nezaslania formulára do uvedeného dátumu, domáca izolácia nebude zabezpečená.  Odoslanie formulára sa považuje za záväzné prihlásenie sa na domácu izoláciu, ktorá bude zabezpečená v ubytovacích zariadeniach KU v Ružomberku.

 

Študent nastúpi na domácu izoláciu podľa stanoveného harmonogramu, ktorý obdrží na svoju e-mailovú adresu, po odoslaní formulára. 

Platba za domácu izoláciu bude v komerčných cenách (ložko / noc + strava) a bude zúčtovaná pri nástupe na izoláciu v hotovosti a v Eurách, pričom minimálna doba domacej izolácie je 5 nocí.

 

Podmienky a postup pri nástupe na ubytovacie zariadenia:
1. Študent musí mať pridelené a zaplatené ubytovanie na akademický rok 2020/2021 v ŠD KU v Ružomberku.
2. Študent sa zaregistruje na ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 28. augusta 2020.
3. Domáca izolácia bude zabezpečená v termíne od 2.9. do 14.9. 2020.
4. Nástup do domácej izolácie bude od 2.9. - 4.9. v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
5. Študenti budú na základe vyplneného formulára kontaktovaní na emailovú adresu.
6. Domáca izolácia bude poskytovaná výhradne študentom KU (neposkytuje sa rodinnýmpríslušníkom študenta)
7. Študent je povinný pri nástupe do domácej izolácie odovzdať výsledok negatívneho testu z domovskej krajiny (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
8. Poplatok za ubytovacie služby v domácej izolácii je stanovený na osobu vo výške 13 € lôžko/noc + poplatok za stravovacie služby (raňajky-obed-večera + pitný režim 10 € ). Poplatok sa platí v hotovosti v €/ pri nástupe domácej izolácie vopred za celé obdobie. V prípade možnosti zabezpečenia iných objektov na výkon domácej izolácie sa môže cena líšiť.


Upozornenie: V prípade, že študent nenastúpi do domácej izolácie do 4.9. 2020, tak mu realizácia domácej izolácie v neskoršom termíne v ŠD nebude umožnená a musí si ju zabezpečiť samostatne.

 

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU