promocie utvV priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. júna 2019 uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku (UTV) v akademickom roku 2018/2019.

 

Vzdelávanie na UTV v Ružomberku v tomto roku úspešne ukončilo 10 poslucháčov vo vzdelávacom programe Kresťanská kultúra, 16 poslucháčov vo vzdelávacom programe Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie a 12 poslucháčov vo vzdelávacom programe Filozoficko-teologické základy na Teologickej fakulte KU v Košiciach.

mligos webUž v stredu 19. júna 2019 organizuje Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou katedry slovenského jazyka a literatúry konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie.

 

Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj Katolíckej univerzity v Ružomberku ako takej.

 

profesoriDňa 11. júna 2019 pribudlo na Slovensku 37 nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Andrej Kiska. Medzi novovymenovanými profesormi je aj doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (odbor: analytická chémia), ktorý je vedúcim katedry chémie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

 

Pánovi profesorovi k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

srk logo1V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave stretli rektorky a rektori slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o vývoji v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, hodnotení výskumnej a inej tvorivej činnosti, o financovaní vysokých škôl a o medzinárodnej spolupráci.

 

Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konferencia opakovane konštatujú, že napriek mnohým zlepšeniam medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobé podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry.

neurosmartologyKatedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je spoluriešiteľom medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom Neurosmartology - Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii.

 

Cieľom projektu je rozvoj a realizácia inovatívnych postupov a výskumných riešení v aromachológii, ktoré prebiehajú v spolupráci s partnermi projektu v 6 krajinách Európskej únie: Slovensku, Českej republike, Poľsku, Nemecku, Dánsku a Španielsku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2