fertek 1Vo štvrtok 23. mája 2019 sa v Aule sv. Jána Pavla II. uskutočnil odborným seminár s konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, ktorý sa venuje politike vzdelávania a momentálne pracuje ako televízny dramaturg a scenárista.

 

Prednášajúci reflektoval vo svojej prednáške súčasný spoločenský stav, dynamickosť doby a potrebu transformácie vzdelávania v dôsledku týchto rýchlych zmien. Seminár a následná diskusia s pedagógmi hľadali odpovede na otázky týkajúce sa vzdelávania v budúcnosti, možnosť a efektívnosť využívania alternatívnych typov vzdelávania a rozvoja kreativity žiakov.

 

ff olympiadaV Ríme sa v dňoch 16.–19. mája 2019 konala XXVII. Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO) s účasťou študentov a učiteľov zo 48 krajín z Ázie, Európy, Južnej a Severnej Ameriky.

 

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili aj prví dvaja študenti zo slovenskej filozofickej olympiády: Richard Vaško a Kenneth Martin, obaja z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Za učiteľov reprezentoval SR Ján Hrkút z Katedry filozofie FF KU v Ružomberku, ktorý sa zároveň podieľal na hodnotení prác ako člen medzinárodnej komisie učiteľov.

 

esztergom konferencia 2019 v 11V dňoch 10. až 12. mája 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov katolíckych univerzít strednej a východnej Európy, ktoré organizačne zastrešila Katolícka univerzita Pázmány Péter v Budapešti (Maďarsko). Témou stretnutia bola „Udržateľnosť na sociálnom, právnom, politickom a environmentálnom základe“.

 

Za Katolícku univerzitu v Ružomberku sa podujatia zúčastnili: prorektorka pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy M. Kozová, dekan Filozofickej fakulty KU M. Babic a univerzitná koordinátorka mobilít M. Moldová Chovancová.

 

ft4V dňoch 16.-18. mája 2019 sa v belgických Antverpách uskutočnilo Generálne zhromaždenie Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) zastupoval prof. František Trstenský.

 

Prvý deň začal rokovaním Predsedníctva FUCE, ktorého členom je aj prof. Trstenský. Členovia odsúhlasili pridelenie štipendií pre študentov, podporu projektov, ktoré financuje FUCE a celkový rozpočet federácie. V piatok program pokračoval konferenciou na tému Európsky humanizmus. Jej súčasťou bolo predstavenie projektu Letnej školy, ktorá sa uskutoční v talianskom meste Gubbio, na ktorom sa zúčastnia aj vybraní študenti KU.

 

img 0315Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta realizuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a ďalšími partnermi (Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s., mestom Ružomberok a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) od 1. septembra 2017 do 30. júna 2019 významný projekt týkajúci sa ochrany vybratých pamiatok UNESCO na českej a slovenskej strane.

 

Projekt nesie názov "Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov" (UNESCO-VLaMI). Zameraný je na prehĺbenie spolupráce inštitúcií, subjektov a osôb priamo spravujúcich pamiatky UNESCO alebo nachádzajúcich sa v lokalite UNESCO resp. v jej ochrannom pásme.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2