mligos webUž v stredu 19. júna 2019 organizuje Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou katedry slovenského jazyka a literatúry konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie.

 

Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj Katolíckej univerzity v Ružomberku ako takej.

 

profesoriDňa 11. júna 2019 pribudlo na Slovensku 37 nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Andrej Kiska. Medzi novovymenovanými profesormi je aj doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (odbor: analytická chémia), ktorý je vedúcim katedry chémie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

 

Pánovi profesorovi k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

srk logo1V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave stretli rektorky a rektori slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o vývoji v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, hodnotení výskumnej a inej tvorivej činnosti, o financovaní vysokých škôl a o medzinárodnej spolupráci.

 

Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konferencia opakovane konštatujú, že napriek mnohým zlepšeniam medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobé podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry.

neurosmartologyKatedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je spoluriešiteľom medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom Neurosmartology - Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii.

 

Cieľom projektu je rozvoj a realizácia inovatívnych postupov a výskumných riešení v aromachológii, ktoré prebiehajú v spolupráci s partnermi projektu v 6 krajinách Európskej únie: Slovensku, Českej republike, Poľsku, Nemecku, Dánsku a Španielsku.

un emblemV rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré Slovensko prebralo 1. júla 2018, sa vo štvrtok 30. mája 2019 pod záštitou podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnila medzinárodná konferencia o budovaní partnerstiev a implementácii Agendy 2030.

 

Konferencia mala názov "Spoločne za ciele udržateľného rozvoja“ (Acting Together for Sustainable Development Goals) a jej hlavným cieľom bolo prepojiť široké spektrum aktérov – z verejného a mimovládneho sektora, podnikateľskej, ako aj akademickej sféry.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2