csrSté výročie vzniku Česko-Slovenska nám umožňuje nielen reflektovať slovenské dejiny v 20. storočí, ale premýšľať nad tým, aký odkaz nám naša vlastná história zanecháva dnes.

 

logo kuRUŽOMBEROK (22. októbra 2018) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 v spojení s § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zaregistrovalo štatút Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol schválený akademickým senátom na jeho zasadnutí konanom dňa 25. septembra 2018. Štatút Katolíckej univerzity v Ružomberku je základným normatívno-právnym, organizačným a riadiacim predpisom.

 

fz v osn 3V dňoch 25.-27.9.2018 sa po prvýkrát v histórii Spojených národov uskutočnilo v New Yorku Valné zhromaždenie OSN na najvyššej úrovni venované problematike tuberkulózy. Delegáciu Slovenskej republiky viedol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a na Valnom zhromaždení vystúpili štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik a doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (FZ KU). Počas zasadnutia bola akceptovaná politická deklarácia o boji s tuberkulózou.

 

25 rokov vlkolinecRužomberok (16. októbra 2018) – V decembri 1993 zapísali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO aj malebnú podhorskú dedinu Vlkolínec. Odvtedy je lákadlom pre domácich i zahraničných turistov. O rozvoj tejto lokality sa zaujíma aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá pri príležitosti 25. výročia zápisu organizuje konferenciu a workshop spolu so zahraničnými partnermi.

 

 

rektorské forum 2Na Prešovskej univerzite v Prešove sa 11. októbra uskutočnilo historicky prvé Slovensko-maďarské rektorského fórum. Katolícku univerzitu v Ružomberku na fóre zastupoval rektor Jaroslav Demko. Fórum malo za cieľ zlepšiť informovanosť z obidvoch vysokoškolských sektorov a zefektívniť spoluprácu slovenských a maďarských univerzít v európskych programoch na podporu rastu a zamestnanosti.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2