logo kuDňa 4. decembra 2018 sa konalo slávnostné 1. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (VR KU), na ktorom boli odovzdané menovacie dekréty jej novozvoleným členom. V rámci programu VR KU bol schválený nový Rokovací poriadok VR KU, ktorý nahradí doteraz platný rokovací poriadok z roku 2008. Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia za rok 2017.

 

cpd 1Občianske združenie Society for Human Studies v spolupráci s Fondom na podporu umenia vydalo publikáciu Cestopisné denníky (Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky). Jej autormi sú mladí historici Ján Golian a Rastislav Molda, absolventiKU. V poradí ich tretia spoločná publikácia bola prvýkrát verejne prezentovaná 17. decembra 2018 v Univerzitnej knižnici KU.

 

pukacovaDňa 4. decembra 2018 si prevzala Alžbeta Pukáčová, študentka 3. ročníka odboru sociálna práca na PF KU, ocenenie Srdce na dlani v kategórií kultúra a umenie/dobrovoľnícka služba a angažovanie sa v sociálnej sfére. Ocenenie udeľuje Žilinský samosprávny kraj výnimočným ľuďom – dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na honorár venujú svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, ako aj ocenenie výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

 

 

 

 

 

drogyPrevencia drogových závislostí je v súčasnosti významnou oblasťou, ktorú je nevyhnutné zefektívniť. V tejto súvislosti sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil 3. decembra 2018 celouniverzitný odborný seminár „Drogy a prevencia“, ktorý viedol prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – popredný odborník na závislosti a ich prevenciu v Českej republike. Seminár sa uskutočnil aj v spolupráci s občianskym združením Majme srdce pre deti.

 

ostrava1Delegácia študentov Katedry hudby PF KU v Ružomberku sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastnila na II. ročníku Medzinárodného festivalu slovanskej hudby, ktorý sa konal v dňoch 5. – 15.11.2018 na rôznych miestach Moravskosliezkeho kraja. V jeho priebehu sa uskutočnilo 10 koncertných večerov, interpretačná súťaž žiakov a študentov, klavírny Masterclass pod vedením renomovaného klaviristu a pedagóga Reného Adámeka z Katedry hudby PF KU v Ružomberku a hudobná dielňa huslistu Tomáša Pospíšila.

 

 

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2