facebook cover vstal ako povedalToto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.“

 

Vždy veľmi rád na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania počujem v kostole tento spev. Vyjadruje obrovskú radosť, víťazstvo nad smrťou, ale i to, že tým, kto panuje naším dňom, je Kristus. Rovnako vždy na Veľkú noc akosi väčšmi vnímam nádej, že napriek našim hriechom a nedokonalostiam sa nás Ježiš ujíma a dáva nám novú šancu.

 

Ráno má pre mňa väčšiu moc ako noc. Každé ráno je plné radostnej nádeje, očakávaní, nových možností a príležitostí. Noc znamená koniec. Ráno je začiatok. A preto je ráno múdrejšie večera.

zumag ocenenieNa celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 získali mladí žurnalisti z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s časopisom Zumag prvé miesto a ďalšie dve prestížne ocenenia - hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo a cenu TASR.

 

Do súťaže Štúrovo pero, ktorá oslavuje jubilejných 25 rokov, sa tento rok prihlásilo spolu sedemdesiat stredoškolských, osem vysokoškolských časopisov a šesť elektronických magazínov. Zumagu konkurovalo sedem vysokoškolských časopisov.

suc plagat page 001V dňoch 9. - 10. apríla 2019 sa na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku konal už XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť, ktorej cieľom je rozvíjať umelecké schopnosti budúcich pedagógov hudby a skvalitňovať tak ich profesijnú prípravu na povolanie.

 

V aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo spolu vyše sto študentov vysokých škôl pedagogického zamerania z poľských, českých i slovenských univerzít, ktorí medzi sebou súperili v kategóriách hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri a komorný spev.

01 bcTermín podávania prihlášok na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku je 18. apríl 2019. FF KU realizuje zaujímavé a atraktívne bakalárske študijné programy pre záujemcov o učiteľstvo či oblasti humanitných a spoločenských vied.

 

Filozofická fakulta ponúka jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; medziodborové štúdium – ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história, slovenský jazyk a literatúra a učiteľstvo predmetov v kombinácii – ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské štúdium je možné realizovať tiež v kombinácii ponuky Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty KU.

 

logo ku

Dňa 2. apríla 2019 sa konalo 2. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (VR KU). Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2018. VR KU sa oboznámila s predloženými materiálmi a podkladmi, prerokovala a prijala návrh uznesenia na zlepšenie súčasného stavu.

 

Na VR KU boli prerokované a schválené aj ďalšie dva dokumenty, a to „Plán realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na KU v Ružomberku na roky 2019-2020“ a „Smernica KU: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na KU v Ružomberku“.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2