Prorektorka pre vedu a umenie

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

+421 907 795 835

Maria.Kozova[zavinac]ku.sk

 

Útvary riadené prorektorkou pre vedu a umenie:

a) Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium,

b) Referát pre projektovú činnosť,

c) Univerzitná knižnica KU,

d) Vydavateľstvo VERBUM.

____________________________________________________

 

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

(vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

Mgr. Mária Parigalová

+421 918 337 412

Maria.Parigalova[zavinac]ku.sk

 

Referát pre projektovú činnosť

Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.

+421 918 111 154

Katarina.Niznanska[zavinac]ku.sk

 

Univerzitná knižnica KU
Mgr. Katarína Matušková - vedúca knižnice
+421 905 562 229
Katarina.Matuskova[zavinac]ku.sk

 

VERBUM – vydavateľstvo KU
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
Martin.Kuniak[zavinac]ku.sk

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2