Poslanie Kolégia KU sa dotýka troch rozmerov:

 

  1. Komunita kolégia by mala byť vytvorená zo študentov všetkých fakúlt, ktorí majú seriózny záujem o formáciu ponúkanú kolégiom a sú ochotní žiť podľa jeho pravidiel počas celého roka.

     

  2. Snaha o súkromný duchovný život, participácia na spoločných pravidelných aktivitách kolégia, dobrovoľné angažovanie sa v prospech slabých a opustených.

     

  3. Kolégium sa snaží o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2