Riaditeľ Kolégia KU: ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Tel: +421 918722142, E-mail: jozefzvanda@gmail.com

 

Spirituál Kolégia KU: p. František Kovaľ, SJ
Tel: +421 904991873, E-mail: frantisekoval@gmail.com

 

 

Študenti v akademickom roku 2015/2016:
Čekan Tomáš, 2. Bc., PF KU, Klavír a Hudobné umenie
Dérer Pavol, 2. Bc., FF KU, Psychológia
Dérer Peter, 3. Bc., PF KU, Biológia – Náboženská výchova
Ďuricová Dominika, 1. Bc., PF KU, PEP
Fialová Erika, 1. Bc., PF KU, PEP
Bc. Glod Ondrej, 1. Mgr., FF KU, História
Gondová Zuzana, 1. Bc., FF KU, Psychológia
Bc. Nastišinová Jana, 1. Mgr., PF KU, Špec. Ped.
Stehlík Milan, 2. Bc., FF KU, História
Tkáčiková Daniela, 3. Bc., FF KU, AJ-Fi

 

 

Študenti v akademickom roku 2014/2015:
Badačová Mária, FF KU
Baloga Martin, FF KU
Čekan Tomáš, PF KU
Dragoš Patrik, PF KU
Fabčin Michal, FF KU
Glod Ondrej, FF KU
Gonda Ján, PF KU
Juríček Ján, PF KU
Kollár Jozef, PF KU
Krížová Blaženka, FF KU
Maškara Pavol, PF KU
Pavlíková Katarína, PF KU
Predajňa Patrik, PF KU
Šimonffyová Dominika, FF KU
Šnajder Peter, PF KU
 
Študenti v akademickom roku 2013/2014:
Mária Pisarčíková

Ľudmila Milčaková 

Annamária Verešová

Alžbeta Zorvanová

Zuzana Trzcionková

Elena Schwirianová

Peter Šidlovský

Lukáš Hovančík

Lukáš Macák

Dominik Hewlett

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2