Rektor KU v Ružomberku vydal dňa 22.6.2020 Usmernenie a odporúčanie k mobilitám Erasmus+ KA103 a KA107. V nadväznosti na informácie z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu o platnosti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020) je umožnená realizácia pracovných ciest a mobilít Erasmus+.

Od roku 2006 platí medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou medzirezortná dohoda o spolupráci v oblasti školstva, v súlade s ktorou do 100 slovenských vysokoškolákov získavajú možnosť bezplatne študovať v Rusku na základe štátnych kvót.  Žiaľ, v tomto roku, vzhľadom na situáciu, spojenú s pandémiou koronavírusu, zostalo neobsadených 8 miest v rámci programu 5 – mesačnej stáže (pre bakalárske a magisterské štúdium v odbore spoločenské, humanitné a technické vedy, lekárske, ekonomika a poľnohospodárstvo), a tiež 25 miest na 2 – mesačnú stáž (pre študentov – filológov v odbore Ruský jazyk a literatúra / Praktický kurz ruštiny, ako cudzieho jazyka).

 

Uchádzači, ktorí prejavia záujem o tieto krátkodobé vzdelávacie programy v školskom roku 2020/21, sa majú v čo najkratšom čase prihlásiť do jednotného informačného systému Future-in-Russia.com. Na tomto portáli je uverejnený podrobný návod v ruštine a angličtine na registráciu, vyplnenie prihlášky, voľbu vzdelávacích programov a vysokej školy.

 

Informácie k 5 a 2 – mesačným stážam v Rusku

elena a ivana 2Počas letného semestra študovali na KU v Ružomberku v rámci programu Erasmus+ zahraniční študen­ti z Poľska, Česka, Srbska, Gruzínska, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny. Prirodzene, pred svojim príchodom netušili, že ich pobyt ovplyvní koronavírus, že nezažijú bežný semester, ale aj online štúdium.

 

Medzi prvých študentov, ktorí svoju mobilitu v rámci projekt Erasmus+ KA107 úspešne ukončili, patrí dvojica študentiek z University of Belgrade, Elena Delevska (Srbsko) a Ivana Jović (Bosna a Hercegovina). Do Ružomberka prišli začiatkom februára a aj napriek tomu, že časť mobility museli realizovať za prísnych opatrení spojených s koronavírusom, mesto a univerzita v nich zanechali hlboký dojem.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ 2020/2021 sa v 1. kole prihlásili 23 uchádzači.

 

Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 23 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus.

 

Zoznam štipendistov

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž absolventa v rámci programu ERASMUS+ 2020/2021 sa prihlásilo 8 uchádzačov.

 

Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž absolventa v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 8 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus.

 

Zoznam štipendistov

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU