Slobodný štát Bavorsko poskytuje absolventom vysokých škôl z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy jedinečnú možnosť získania štipendia na ich doktorandské štúdium na jednej z Bavorských univerzít.
Bavorské ministerstvo pre vedu, výskum a umenie poskytne štipendium na doktorandské štúdium na akademický rok 2009/2010 absolventom vysokých škôl z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Zámerom štipendií je financovať doktorandské a postgraduálne štúdiá na Bavorských univerzitách. Jednoročné štipendium je možné rozšíriť až na 3 roky.

Štipendium sa vypláca mesačne (700 €) a do roka činí 8 400 €. Študenti s deťmi alebo nezamestnaným partnerom a minimálne jedným dieťaťom dostanú mesačne 860 €, čiže 10 320 € ročne.

Uzávierka prihlášok je 15. 02. 2009.

Viac info na:
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/englisch/stipendien_e.shtml

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2