na udelenie grantu na mobilitu študentov za účelom stáže v rámci programu LLP/Erasmus v letnom semestri akad. roku 2008/2009, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2009. Celkovo sa II. kola výberového konania zúčastnilo 7 uchádzačov.
Maximálny počet bodov, ktorý mohli uchádzači získať bol 60. Grant bol pridelený študentom, ktorí získali minimálne 40 bodov

Grant bol udelený týmto študentom (v poradí podľa počtu pridelených bodov)

Poradie Meno uchádzača Počet získaných bodov
1. KLEMPOVÁ, Soňa 58
2. KOVAĽ, Ján 56
3. TAKÁCS, Dionýz 56
4. LIŠKA, Miroslav 53
5. KOCÚRKO, Ján 51
6. SLAŠŤAN, Matej 48
7. KARWATOVÁ, Samanta 46

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2