na udelenie grantu na mobilitu pracovníka za účelom školenia v rámci LLP/Erasmus v letnom semestri akad. roku 2008-2009, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2009. Celkovo sa II. kola výberového konania zúčastnilo 12 uchádzačov. Grant bol udelený všetkým prihláseným.

Zoznam pracovníkov, ktorým bol udelený grant:

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2