RÍM/RUŽOMBEROK (12. mája 2009) - S cieľom hľadať a identifikovať nové možnosti akademickej spolupráce sa konalo od 10. do 11. mája výročné sympózium neformálneho združenia Catholic University Project (CUP) v Ríme. Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) na ňom zastupovali doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility a Janka Kaščáková, PhD., prodekanka KU Filozofickej fakulty pre zahraničné vzťahy.

p5100009Témou sympózia bolo predstaviť možné oblasti intenzívnej bilaterálnej či multilaterálnej vedeckej spolupráce. Stretnutie predstavilo spoločné záujmy, napríklad pozornosť štúdiu rodiny a jej rôznorodým vnútorným i vonkajším vzťahom, sústredený vedecký výskum v oblasti bioetiky alebo spoločný záujem o odborné štúdium biblických základov teologického vzdelávania, ktoré sú prirodzenou prioritou pre mnohé katolícke vzdelávacie inštitúcie.

"Všestranná podpora prof. Jima McAdamsa a jeho kolegov z Nanovic Institute pôsobí od začiatku ako výborný „katalyzátor“ pre prehĺbenie spolupráce aj medzi samými katolíckymi univerzitami v strednej Európe. Krátke, ale intenzívne stretnutie, bolo pre našu univerzitu i školou efektívnosti, vzhľadom na veľký pokrok, ktorý bolo možné konštatovať u našich kolegov z okolitých krajín, najmä v oblasti cieľavedomého rozvíjania zahraničnej vedeckej spolupráce a vzdelávania," informoval Stanislav Košč. 

Pre KU sa ďalej ukázali zaujímavé impulzy, ktoré ponúkli partnerské univerzity, napríklad v oblasti filozofického, teologického, sociologického výskumu v oblasti teórie a praxe mieru (na túto tému sa – ako výsledok tohto stretnutia – dohodla spolupráca na príprave spoločnej maďarsko-slovenskej konferencie v Ostrihome), projektové zámery v oblasti štúdia vzťahov medzi Cirkvou a štátom, prirodzeného práva v rozličných oblastiach právnych vied a praxe, etiky a ekológie, ktoré predniesli účastníci z Maďarska.

"Možnosti spolupráce so zahraničím sa možno tiež realizovať štúdium patristických prameňov kresťanskej kultúry, rôznych oblastí historického skúmania novodobých komunistických, postkomunistických dejín strednej a východnej Európy či etiky vo verejnom živote z iniciatívy kolegov z Ukrajiny či mnohé oblasti teologického či psychologického výskumu, ktoré predstavil kolega z Poľska," uviedol Stanislav Košč a dodal, že na stretnutí sa zúčastnili aj pozorovatelia z talianskej Katolíckej univerzity Božského Srdca a francúzskeho Katolíckeho inštitútu.

"Ich ochota na spoluprácu a na podporu našich vedeckých projektov, ako i vôľa podeliť sa o mnohoročné skúsenosti je ďalším veľmi sľubným impulzom z tohto stretnutia." Napokon podporu osobne prezentoval aj zástupca Oddelenia pomoci Cirkvi v strednej a Východnej Európe pri Biskupskej konferencii USA James M. McCann, ktorý zdôraznil ochotu amerických biskupov podporiť mobility študentov i učiteľov za účelom spolupráce s Univerzitou Notre Dame. "Je zrejmé, že podaná ruka na spoluprácu je výzvou, ktorá môže každého účastníka významným spôsobom posunúť ku kvalite realizovaného výskumu a poskytovaného vzdelávania. Žiada si to prehĺbiť svoju znalosť anglického jazyka a pochopiť potrebu napredovať týmto smerom," uzatvoril Stanislav Košč. 

CUP vznikol v roku 2005 z iniciatívy Nanovic Institute pre európske štúdie pri Univerzite Notre Dame v USA (štát Indiana) a združuje Katolícku univerzitu Jána Pavla II. v Lubline, Univerzitu Pétra Pázmánya v Budapešti, Ukrajinskú katolícku univerzitu v Ľvove a Katolícku univerzitu v Ružomberku.
september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU