Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na II. kolo na podávania prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom vyučby v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2009/2010 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom výučby tu stiahni). Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 16. novembra 2009 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška stiahni;
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku;
- Plán výučby/Teaching Programme (slovenská verzia stiahni, anglická verzia stiahni), podpísaný vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou (zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií, na ktorých sa mobilita za účelom vyučby môže realizovať stiahni).

Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 20 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou.

 

Erasmus kody partnerskych institucii stiahni

Kódy predmetov stiahni

Bližšie informácie získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku (Nám. Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, m. 204, tel. 4316234, mail: mykhaylyna.kluskova@ku.sk).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2