Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na podávanie prihlášok na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom štúdia) v akademickom roku 2010-2011.

Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 11. marca 2010 do 15.00 originály nasledujúcich dokumentov:

 

- prihláška;

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- motivačný list v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na referát pre zahraničné vzťahy KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi vedúceho katedry prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky);

- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov;

- potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o návšteve školy.

 

Pri výbere budú posudzované študijné výsledky študenta, jeho jazykové znalosti a informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch.

Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou.

 

Zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií (podľa jednotlivých odborov)

 

Bližšie informácie o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci LLP Erasmus získate na referátoch pre zahraničné vzťahy a mobility KU na rektoráte a fakultách KU:

 

Rektorát: Dominika Surová, tel. 4304693, e-mail: dominika.surova@ku.sk

FF KU: Barbora Jediná, Michaela Záňová - foreign@ff.ku.sk

PF KU: Mgr. Dalibor Choma - dalibor.choma@ku.sk

FZ: Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. - helena.kuberova@ku.sk

TF: Róbert Lapko, Th.D. et Ph.D. - rlapko@gmail.com

 

* Ak sa mobilita bude konať v Českej republike alebo v Poľsku, nie je potrebné doložiť daný dokument v českom alebo poľskom jazyku.

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU