Do 3. kola výberového konania na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci programu LLP/Erasmus v akademickom roku 2009/2010, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. apríla 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásili 4 uchádzači. Členovia výberovej komisie posúdili ich kvalifikačné predpoklady na základe predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list) a kritérií spôsobilosti pre stáž v rámci programu LLP / Erasmus (dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov, dostatočná jazyková kompetencia študenta) a bodovo ohodnotili každého z uchádzačov v rozmedzí 1 – 60 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium všetkým prihláseným uchádzačom.

Zoznam štipendistov

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2