Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o výzve na 2. kolo podávania prihlášok na študentskú mobilitu za účelom pracovnej stáže v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom pracovnej stáže) v akademickom roku 2010-2011. Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 30. septembra 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška;

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- motivačný list v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov;

- potvrdenie o návšteve školy;

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na referát pre zahraničné vzťahy KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi vedúceho katedry prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky);

- Letter of Intent/Intenčný list podpísaný prijímajúcou inštitúciou.

Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 20 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou. Pri výbere budú posudzované informácie zohľadnené v predložených dokumentoch, študijné výsledky študenta a jeho jazykové znalosti.

Bližšie informácie o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom pracovnej stáže v rámci LLP Erasmus získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU na rektoráte (ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD., m. 204, tel. +421 44 4304693, fax: +421 44 4322709, e-mail: kluskova@ku.sk) a na referátoch pre zahraničné vzťahy a mobility fakúlt KU.

 

Zoznam inštitúcií, v ktorých sa stáže môžu realizovať stiahni

Linky na stránky s databázami inštitúcií, v ktorých sa stáže môžu realizovať:

http://www.leo-net.org
http://www.placement-uk.com
http://www.praktikum.de
http://www.cidj.asso.fr
http://www.eu-next.eu
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?sw_prog=3&obsah=m_PSQ.cfm&jaz=sk (typy projektov: mobilitné)

 

* Ak sa mobilita bude konať v Českej republike, nie je potrebné doložiť daný dokument v českom jazyku.

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU