Honorárny konzul Slovenskej republiky v Poľsku umožní 1 študentovi doktorandského štúdia Katolíckej univerzity v Ružomberku stráviť letný semester 2010/2011 na Vroclavskej univerzite.

Študentovi bude poskytnuté štipendium vo výške 500 Eur/mes.

Záujemcovia o štúdium na Vroclavskej univerzite predložia na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Oddelenie pre výchovu a mobility (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do: 24. januára 2011 originály týchto dokumentov:

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví školiteľ študenta; na Oddelenie pre výchovu a mobility KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi školiteľa prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky)

- plán pobytu s detailným popisom aktivít študenta počas mobility a uvedení dôvodov študovať vo Vroclav (min. 1 A4)

- prehlásenie o absolvovanej študentskej mobilite v rámci iných programov

- kópiu diplomu o ukončení druhého stupňa vysoškolského štúdia.

Pri výbere budú posudzované údaje uvedené v predložených dokumentoch. Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku, v sekcii Zahraničné vzťahy a mobility,  do 5 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU