Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP / Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom štúdia) na letný semester akademického roka 2011/2012.

Záujemcovia o štúdium na zahraničnej partnerskej univerzite predložia na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Oddelenie pre výchovu a mobility (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 08. novembra 2011 do 15,00 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška;

- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- motivačný list v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;

- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na Oddelenie pre výchovu a mobility KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi vedúceho katedry prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky);

- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov (pripraví študijné oddelenie príslušnej fakulty);

- potvrdenie o návšteve školy (zo študijného oddelenia príslušnej fakulty).

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, znalosť cudzieho jazyka, informácie obsiahnuté v predložených dokumentoch.

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku, v sekcii Zahraničné vzťahy a mobility, do 30 pracovných dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou.

Zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií, v ktorých sa mobilita za účelom štúdia môže realizovať (podľa jednotlivých odborov).

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus získate na: Oddelení pre výchovu a mobility KU a na jednotlivých fakultách:

Oddelenie pre výchovu a mobility KU (Rektorát KU):

Mgr. Michaela Chovancová –  mobilita pedagógov a administratívnych pracovníkov, michaela.chovancova@ku.sk

Mgr. Lucia Sabadínová – mobility odchádzajúcich/prichádzajúcich študentov, lucia.sabadinova@ku.sk

Fakulty KU:

FF KU: Michal Bodorík, foreign@ff.ku.sk

PF KU: Mgr. Katarina Jablonská, katarina.jablonska@ku.sk

FZ KU: PhDr. Mária Lehotská, maria.lehotska@ku.sk

TF KU: doc. Róbert Lapko, Th.D. et Ph.D., robert.lapko@ku.sk

* Ak sa mobilita bude realizovať v Českej alebo v Poľskej republike, nie je potrebné doložiť daný dokument v českom alebo poľskom jazyku.

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU