Referát pre zahraničné vzťahy a mobily KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti uchádzať sa o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri ak. roka 2018/2019 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: on-line 31. októbra 2018 do 16:00 hod.

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk

 

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

 

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2