Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 45 uchádzačov.

 

Kritériá výberu:

• detailne a kompletne vypísaný Program mobility/Mobility Agreement,

s definovaným prínosom mobility pre účastníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu,

• prednosť pracovníkov, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát,

• prednosť pracovníkov, ktorí nerealizovali mobilitu v ak. rokoch  2015/16, 2016/17, 2017/18.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt/delegovaný zástupca poverený agendou medzinárodnej spolupráce a univerzitná koordinátorka) rozhodla udeliť finančný príspevok 45 uchádzačom.

 

Zoznam uchádzačov s grantom

Finančná podpora mobility pracovníka vysokej školy

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2