Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ sa prihlásili 2 uchádzači.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 2 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list) ;
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

Zoznam štipendistov

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2