Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019, 2.kolo sa prihlásilo 19 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 19 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus
  • kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

Zoznam štipendistov

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2