Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu ponúka ročný štipendijný pobyt v akademickom roku 2019/2020. Prihlásiť sa môžu študenti z Bulharska, Chorvátska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Štipendiá vo výške 735 EUR/mesiac sú určené na financovanie postgraduálneho a výskumného štúdia na vysokých školách v Bavorsku.

Uzávierka prihlášok: 1. decembra 2018.

 

Ďalšie informácie na:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2