Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 (II. kolo) sa prihlásilo 51 uchádzačov.

 

Kritériá výberu:

• detailne a kompletne vypísaný Program mobility/Mobility Agreement,

s definovaným prínosom mobility pre účastníka, vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu,

• prednosť pracovníkov, ktorí plánujú realizovať mobilitu v rámci programu Erasmus prvýkrát,

• prednosť pracovníkov, ktorí nerealizovali mobilitu v ak. rokoch  2016/17, 2017/18 a nebola im už odsúhlasená mobilita v ak. roku 2018/19.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt/delegovaný zástupca poverený agendou medzinárodnej spolupráce a univerzitná koordinátorka) rozhodla udeliť finančný príspevok 40 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov s prideleným grantom

Zoznam náhradníkov

Finančná podpora mobility pracovníka vysokej školy

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2