FUCE podporuje nový akademický program venovaný koreňom Európy s názvom "European Humanism in the Making". Program je organizovaný vo forme týždňovej letnej školy pre bakalárov 2. a 3. ročníka. Pilotná verzia letnej školy sa uskutoční v Gubbio (Taliansko) na univerzite LUMSA od 8. do 12. júla 2019.

Kandidáti by mali mať aspoň úroveň B2 v anglickom jazyku. Keďže ide o pilotnú verziu, letná škola je bez účastníckeho poplatku a bez poplatkov za ubytovanie a stravovanie. Cestovné náklady hradí univerzita účastníka.

 

Prihlasovanie do: 21.1.2019

Kontatná osoba pre záujemcov o letnú školu:

Michaela Moldová Chovancová, PhD.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2