Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vám dovoľuje dať do pozornosti štipendiá poskytované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre zamestnancov a študentov KU v príslušnom odbore.

 

Uzávierka žiadosti: 18.4.2019 o 16:00 v SAIA

Do 11.4.2019 o záujme uchádzať sa o štipendium uchádzači informujú prodekanku pre zahraničné vzťahy a public relation:
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

 

Žiadosť si môže podať len uchádzač, ktorý bol oficiálne nominovaný rektorom KU.

 

Viac informácií v priložených dokumentoch.

 

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:
Koordinátorka programu: Mgr. Beáta Košťálová
(beata.kostalova@saia.sk, tel. 037/6408 187)

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2