Študentské aj zamestnanecké mobility v akademickom roku 2020/2021 sú v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie plánované ako štandardne. Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

Realizácia mobility je podmienená aktuálnou situáciu v SR a vo svete pri šírení vírusu COVID-19, aktuálnymi usmerneniami národných autorít (Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zahraničných vecí SR) a rozhodnutím autorít prijímajúcej krajiny a prijímajúcej univerzity o prijatí/neprijatí občanov iných štátov na svojim území.

 

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103

 

Mobilita štúdium, stáž a stáž absolventov: s ohľadom na situáciu v jednotlivých krajinách a inštitúciách budú študenti informovaní, či daná univerzita ponúka realizáciu mobility v zimnom semestri prezenčnou formou alebo uprednostňuje dištančnú formu vzdelávania, rovnako či prijímajúca inštitúcia umožní realizovať stáž online.  

 

PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

 

Pre prijatie študentov na mobility Erasmus+(štúdium a stáž) KA103 a KA107 (štúdium) zo zahraničia sú aktuálne zabezpečované potrebné dokumenty, ubytovanie a príprava podkladov pre lepšiu adaptáciu zahraničných študentov na univerzite a v krajine.

 

 

VYSIELANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

 

Zamestnanci vybraní na mobility Erasmus+ KA103 a KA107 (výučba a školenie) v akademickom roku 2019/2020 môžu svoje mobility vďaka predĺženiu projektu realizovať aj v akademickom roku 2020/2021.

V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu absolvovať aj tzv. VIRUTÁLNU MOBILITU.

 

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

 

Mobility zamestnancov (výučba a školenie) KA103 a KA107 zo zahraničia v akademickom roku 2020/2021 sú v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie plánované ako štandardne, resp. s možnosťou realizovať virtuálnu mobilitu.

Mobility zahraničných účastníkov sa môžu realizovať od začiatku akademického roka 2020/2021 s ohľadom na opatrenia a vývoj situácie s COVID-19.

 

 

TIETO INFORMÁCIE MAJÚ INFORMATÍVNY CHARAKTER, SÚ AKTUALIZOVANÉ V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM SITUÁCIE.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU