VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ KA107 mobility jednotlivcov s partnerskými krajinami.

 

STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

 

Okrem poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, umeleckej a vedecko-výskumnej činnosti, univerzita kontinuálne pracuje na zvyšovaní úrovne internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce, ktorá je súčasťou globalizácie aj v oblasti vzdelávania. Katolícka univerzita v Ružomberku sa snaží nadväzovať kvalitné a dlhodobé partnerstvá, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a modernizácie zapojených inštitúcií. V rámci aktuálnej stratégie spolupráce s univerzitami v krajinách Európskej únie, nadväzuje partnerstvá s renomovanými univerzitami mimo Európskej únie (Ukrajina, Gruzínsko). Cieľom univerzity, v oblasti podpory mobilitných programov, je zabezpečenie nárastu počtu všetkých typov mobilít študentov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov tak, aby boli naplnené kvalitatívne požiadavky participujúcich inštitúcií a ich súčastí, s ohľadom na špecifické zameranie univerzít.

 

Na základe schválených projektov realizuje Katolícka univerzita v Ružomberku mobilitnú spoluprácu s týmito partnerskými krajinami a univerzitami:

 

 

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA107-046082

Začiatok projektu: 01/06/2018

Koniec projektu: 31/07/2020

 

Albánsko:

 

University Ismail Qemali Vlorë (univlora.edu.al)

Kontaktná osoba: Armela Panajoti (armela.panajoti@univlora.edu.al)

Adresa: University Ismail Qemali Vlorë

              Sheshi Pavarsia, Skelë

              9401 Vlorë

 

 

Gruzínsko:

 

Ilia State University (iliauni.edu.ge)

Kontaktná osoba: Maka Lortkipanidze (erasmusplus@iliauni.edu.ge)

adresa: Ilia State University

           Kakutsa Cholokashvili Ave 3/5
           0162 Tbilisi

          

 

Jordánsko:

 

Yarmouk University (yu.edu.jo/en)

Kontaktná osoba: Mwaffaq Otoom (mof.otoom@yu.edu.jo)

Adresa: Yarmouk University

             Shafiq Irshidat st.

             21163 Irbid

 

Rusko:

 

The Peoples' Friendship University of Russia - RUDN (rudn.ru)

Kontaktná osoba: Mario De Martino (de_martino_m@pfur.ru)

Adresa: RUDN University

             Miklukho-Maklaya Str. 6

             117198 Moscow

 

 

Srbsko:

 

University of Novi Sad (uns.ac.rs)

Kontaktná osoba: Tomislav Bukatarević (erasmus@ff.uns.ac.rs)

Adresa: University of Novi Sad

             Dr. Zorana Dindica 2

             21000 Novi Sad

 

 

University of Belgrade (bg.ac.rs/en)

Kontaktná osoba: Nikola Savić (nikola.savic@rect.bg.ac.rs)

Adresa: University of Belgrade

             Studentski trg 1.

             11000 Belgrade

 

 

Ukrajina:

 

Uzhorod National University (uzhnu.edu.ua)

Kontaktná osoba: Tetiana Doshko(dep-irelations@uzhnu.edu.ua)

Adresa: Uzhorod National University

           Universytets'ka st. 14
           88000 Uzhorod

         

 

Ukrainian Catholic University (ucu.edu.ua)

Kontaktná osoba: Krystyna Syniuta (syniuta@ucu.edu.ua)

Adresa: Ukrainian Catholic University

           st. Ilariona Sventsitskoho 17
           79011 Lviv

          

Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University (kpnu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Alla Khoptyar (khoptyar@kpnu.edu.ua)

Adresa: Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

           Ohiienka Str. 61

           32300 Kamianets-Podilskyi

 

 

 

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA107-034985

Začiatok projektu: 01/06/2017

Koniec projektu: 31/07/2019

 

Ukrajina:

 

Uzhorod National University (uzhnu.edu.ua)

 

Kontaktná osoba: Tetiana Doshko(dep-irelations@uzhnu.edu.ua)

Adresa: Uzhorod National University

           Universytets'ka st. 14
           88000 Uzhorod

         

 

 

Ukončené projekty:

 

Číslo zmluvy: 2016-1-SK01-KA107-022335

Začiatok projektu: 01/06/2016

Koniec projektu: 31/05/2018

 

Partnerské univerzity:

 

Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukrajina
 

Ilia State University, Tbilisi, Gruzínsko
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2