Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na II. kolo podávania prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom školenia v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom školenia).

Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na II. kolo podávania prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom výučby v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom výučby).

Európska komisia vyzýva vysokoškolské inštitúcie, združenia profesorov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami európskej integrácie na predkladanie projektov v rámci programu Jean Monnet.

Termín, do ktorého je možné predkladať prihlášky:  15. február 2011

V rámci programu celoživotného vzdelávania (LLP) Erasmus nadviazala Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) spoluprácu s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami: s Pamukkale University (Turecko) a s Lotyšskou univerzitou (Lotyšsko) a zároveň rozšírila spoluprácu s Debrecínskou univerzitou (Maďarsko) a s Univerzitou humanitných vied a ekonomiky v Lodži (Poľsko). Do programu LLP/Erasmus sa na týchto univerzitách môžu zapojiť študenti, pedagógovia aj administratívni pracovníci KU. Zároveň KU privíta svojich nových partnerov v Ružomberku.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyzýva  študentov na podávanie prihlášok pre COMENIUS ASISTENTOV. Termín predkladania prihlášok do 31. januára 2011.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2