Honorárny konzul Slovenskej republiky v Poľsku umožní 1 študentovi doktorandského štúdia Katolíckej univerzity v Ružomberku stráviť letný semester 2010/2011 na Vroclavskej univerzite.

Študentovi bude poskytnuté štipendium vo výške 500 Eur/mes.

Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP / Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom štúdia) na akademický rok 2011/2012.

Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci programu LLP / Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom pracovnej stáže) na akad. rok 2011/2012.

Erasmus Mundus, program Európskej únie, umožňuje študentom vysokých škôl (magisterských/ doktorandských programov ) získať štipendium a študovať na niektorej z európskych univerzít či zúčastniť sa študijného pobytu na vysokej škole mimo Európy.

O ponuke programu, prihlasovaní a podmienkach získania štipendia, pozri plagát.

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 11 uchádzačov. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus a pri zohľadnení maximálneho možného počtu mobilít za účelom školenia v akademickom roku 2010/2011 (9) sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom školenia 9 prihláseným uchádzačom.

Zoznam pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým bol udelený finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom školenia v rámci programu LLP/ERASMUS a akademickom roku 2010/2011

Zoznam pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorým nebol udelený finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom školenia v rámci programu LLP/ERASMUS a akademickom roku 2010/2011

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2