Referát pre výchovu a mobility KU v Ružomberku oznamuje, že uzávierka prihlášok na mobilitu pracovníka za účelom školenia v akademickom roku 2010/2011 sa presúva na 10. novembra 2010. O mobilitu za účelom školenia sa môžu uchádzať riadni zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku (akademickí a administratívni pracovnici). Mobilita za účelom školenia sa môže realizovať v termíne od 20.11.2010 do 30.06.2011.

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom školenia

Referát pre výchovu a mobility KU v Ružomberku oznamuje, že uzávierka prihlášok na mobilitu pracovníka za účelom výučby a školenia v akademickom roku 2010/2011 sa presúva na 19. októbra 2010.

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom výučby

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom školenia

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na podávanie prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom školenia v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom školenia). Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 15. októbra 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na podávanie prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom výučby v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom výučby). Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 15. októbra 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o výzve na 2. kolo podávania prihlášok na študentskú mobilitu za účelom pracovnej stáže v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom pracovnej stáže) v akademickom roku 2010-2011. Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 30. septembra 2010 originály nasledujúcich dokumentov:

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2