Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje výber štipendistov v rámci Národného štipendijného programu (NŠP) na pobyty v letnom semestri 2010/2011.

 

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 36 uchádzačov. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom výučby v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Do 2. kola výberového konania na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.októbra 2010 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 5 uchádzačov. Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v rámci programu LLP / Erasmus a bodovo ohodnotili každého z uchádzačov v rozmedzí 1 – 60 bodov.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium všetkým prihláseným uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

o dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;

o dostatočná jazyková kompetencia študenta;

o posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);

o kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov.

Zoznam úspešných uchádzačov

Referát pre výchovu a mobility KU v Ružomberku oznamuje, že uzávierka prihlášok na mobilitu pracovníka za účelom školenia v akademickom roku 2010/2011 sa presúva na 10. novembra 2010. O mobilitu za účelom školenia sa môžu uchádzať riadni zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku (akademickí a administratívni pracovnici). Mobilita za účelom školenia sa môže realizovať v termíne od 20.11.2010 do 30.06.2011.

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom školenia

Referát pre výchovu a mobility KU v Ružomberku oznamuje, že uzávierka prihlášok na mobilitu pracovníka za účelom výučby a školenia v akademickom roku 2010/2011 sa presúva na 19. októbra 2010.

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom výučby

Text výzvy na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom školenia

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU