LISABON/RUŽOMBEROK (21. mája 2009) - Vyše 30 predstaviteľov z 22 univerzít a deviatich krajín Európy a Libanonu sa stretlo od 15. do 16. mája v Lisabone na pravidelnej výročnej konferencii Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE). Počas konferencie, ktorá sa konala na Portugalskej katolíckej univerzite, diskutovali účastníci na tému nového správania študentov ako výzvy pre katolícke univerzity. "Konferencia ukázala na niektoré výrazne odlišné kultúrne, politické i spoločenské kontexty, v ktorých jednotlivé univerzity pôsobia, ale zároveň na množstvo podobných problémov, ktoré je potrebné riešiť," skonštatoval prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility doc. Stanislav Košč, ktorý Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) na podujatí zastupoval.

Katolícka univerzita v Ružomberku rozšírila svoj zoznam zahraničných partnerských univerzít, s ktorými má uzavretú bilaterálnu dohodu o výmene študentov, učiteľov či ostatných pracovníkov v rámci programu LLP/Erasmus.
Nový vzácny partner, Universidad San Pablo C.E.U. v Madride, prejavil záujem o bližšiu spoluprácu najmä v týchto odboroch:
04    Obchodníctvo a manažment
08    Humanitné vedy
15.1  Žurnalistika
Dátum uzávierky prihlášok na Prvú medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní v Maďarsku sa zmenil z 30. apríla 2009 na 20. mája 2009. viac info o konferencii
RÍM/RUŽOMBEROK (12. mája 2009) - S cieľom hľadať a identifikovať nové možnosti akademickej spolupráce sa konalo od 10. do 11. mája výročné sympózium neformálneho združenia Catholic University Project (CUP) v Ríme. Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) na ňom zastupovali doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility a Janka Kaščáková, PhD., prodekanka KU Filozofickej fakulty pre zahraničné vzťahy.

Občianske združenie BERNARDO ponúka 10-dňový pobyt v cisterciánskom kláštore Abbaye N. D. de Scourmont v Belgicku v čase od 1. septembra 2009 do 28. februára 2010
viac informácií

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2