Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásilo 6 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt, a univerzitná koordinátorka) rozhodli udeliť finančný príspevok 10 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov a študentov s prideleným grantom

Finančná podpora mobility pracovníka a študenta vysokej školy

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU spolu s Mladiinfo Slovensko srdečne pozýva všetkých domácich a zahraničných študentov na posledný kvíz v tomto akademickom roku „Intelectual“. Kvíz sa uskutoční 16. apríla 2019 o 15:00 v konferenčnej miestnosti univerzitnej knižnice KU (Modré podlažie).

 

hra the intellectual

 

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2019/2020 sa prihlásilo 55 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 50 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus
  • kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

 

Zoznam štipendistov

 

Zoznam neúspesných uchádzačov

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ sa prihlásilo 47 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 47 uchádzačom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list) ;
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

 

Zoznam štipendistov

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+  sa prihlásilo 15 uchádzačov.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 15 uchádzačom na základe nasledujúcich kritérií:


• dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
• dostatočná jazyková kompetencia študenta;
• posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list,  

   referenčný list, intenčný list);
• uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

 

Zoznam štipendistov

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU